in

əsəbiəsəbi ağlamalıağlamalı inanılmazinanılmaz gülməligülməli möhtəşəmmöhtəşəm maraqlımaraqlı

Bu ilki keçid balları necə olacaq ? – Tam siyahı


Bu keçid balları 2019/2020 tədris ilində qeydə alınmış keçid ballarıdır. Bu ilki kodlaşdırma zamanı bu keçid ballarından istifadə edə bilərsiniz.

Mötərizə içərisində müvafiq ixtisas üzrə dövlət sifarişi əsasında qəbulun keçid balı göstərilib.  Nəticəsi balla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət  imtahanı tələb edən ixtisasların keçid balı  kəsr (/) işarəsi ilə verilib. Kəsrin sürətində müvafiq ixtisas üzrə qabiliyyət imtahanından ən aşağı bal toplayan abituriyentin qabiliyyət imtahanı üzrə balı, məxrəcində isə həmin abituriyentin test imtahanı üzrə balı göstərilib.

Mötərizə içərisində tire (-) işarəsi göstərir ki,  müvafiq ixtisasda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanan abituriyent yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisasların  qarşısında belə mötərizə göstərilməyib.

Bakı Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 398.9 (398.9)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 522.3 (522.3)

Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 590.7(590.7)

İnformatika müəllimliyi Ə 261.7 (323.4)

Riyaziyyat Ə 320.2 (320.2)

Riyaziyyat (tədris ingilis dilində) Ə 250.0 (388.9)

Mexanika Ə 235.8 (290.0)

Fizika Ə 276.6 (278.7)

Fizika (tədris ingilis dilində) Ə 250.0 (334.7)

Geologiya Ə 250.0 (284.4)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (70.6)

Geologiya Q 250.0 ( – )

Subbakalavrlar üzrə 71.9 (74.4)

Kompüter elmləri Ə 397.5 (397.5)

Kompüter elmləri Q 250.0 ( 263.4 )

Subbakalavlar üzrə 92.0 (-)

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 558.2 (558.2)

Geologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (340.7)

Geologiya mühəndisliyi Q 200.0 ( – )

Subbakalavrlar üzrə 68.2(69.0)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (262.1)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Q 200.0 (-)

Geofizika mühəndisliyi Ə 200.0 (257.6)

Geofizika mühəndisliyi Q 200.0 ( 207.6)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(64.8)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 241.4 (243.3)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Q 200.0 ( – )

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (75.1)

Kimya mühəndisliyi Ə 327.1 (338.1)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 271.7 (271.8)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 222.4 (-)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 289.1 (289.1)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Q 200.0 (263.3)

Subbakalavrlar üzrə 87.6(88.0)

Fizika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 (401.4)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 236.5 (374.5)

Riyaziyyat müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 ( 475.8)

İnformatika müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0 ( -)

Subbakalavrlar üzrə 74.3 (-)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 530.7 (530.7)

İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 588.0(588.0)

Geologiya Ə 250.0 (280.3)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (63.5)

Kompüter elmləri Ə 519.9 (519.9)

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 592.9 (592.9)

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 232.0 (232.0)

Materialşünaslıq mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0(260.9)

Geologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (226.9)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Geologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (342.8)

Hidrogeologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (291.7)

Geofizika mühəndisliyi Ə 200.0 (340.8)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(85.5)

Dağ-mədən mühəndisliyi Ə 200.0 (218.8)

Neft-qaz mühəndisliyi Ə 401.4 (414.9)

Neft-qaz mühəndisliyi Q 200.0(-)

Subbakalavrlar üzrə 77.4 (-)

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 573.3 (573.3)

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi Ə 355.7(355.7)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 241.2 (253.2)

Elektroenergetika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 371.1 (371.1)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 200.0 (266.3)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(67.9)

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 200.0 (248.9)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 230.7 (247.7)

Cihazqayırma mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (308.0)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 200.0 (298.1)

Elektrik mühəndisliyi Ə 285.1 (288.9)

Elektrik mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0(265.5)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 250.0 (298.9)

Subbakalavrlar üzrə 80.9(81.2)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 250.0 (315.2)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 455.4 (455.4)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 533.7 (533.7)

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi Ə 285.0 (301.8)

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 486.8 (486.8)

Mexanika mühəndisliyi Ə 258.5(296.3)

Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (305.7)

Kompüter mühəndisliyi Ə 475.6 (475.6)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 557.0 (557.0)

Kimya mühəndisliyi Ə 303.7 (306.8)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 542.2 (542.2)

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 205.4 (216.6)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 216.2 (252.9)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (343.2)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi Ə 346.4 (346.4)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 418.5 (418.8)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (230.6)

Subbakalavrlar üzrə 84.7(84.7)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 279.3 (279.3)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 358.5 (358.5)

İnformasiya texnologiyaları Ə 455.0 (455.0)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 553.4(553.4)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 596.4 (594.4)

Sistem mühəndisliyi Ə 451.6 (451.6)

Sistem mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 510.1 (510.1)

Sistem mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 566.4 (566.4)

Sənaye mühəndisliyi Ə 288.6 (294.1)

Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 418.0 (418.0)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 328.2 (328.2)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi 200.0(283.0)

Azərbaycan Texniki Universiteti

Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitəsinin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri Ə 200.0 (248.8)

Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı Ə 200.0 (216.3)

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 306.9 (306.9 )

Kompüter elmləri Ə 322.9 ( 327.3 )

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 200.0 (226.2)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (72.7)

Dağ-mədən mühəndisliyi Ə 200.0 (299.8)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 200.0 (229.3)

Subbakalavrlar üzrə 90.3 (90.3)

İstilik energetikası mühəndisliyi Ə 200.0 (232.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(67.1)

Enerji maşınqayırması mühəndisliyi Ə 200.0 (247.5)

Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200.0 (221.3)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(57.1)

Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (201.4)

Maşın mühəndisliyi Q 200.0(-)

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi Ə 200.0 (227.5)

Subbakalavrlar üzrə 72.8(73.0)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 200.0 (263.7)

Subbakalavrlar üzrə 92.2 (-)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Q 200.0 (342.7)

Subbakalavrlar üzrə 92.8 (-)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 260.7 (265.6)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 200.0 (249.0)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 200.0 (213.0)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 250.0 (251.0)

Subbakalavrlar üzrə 77.6 (77.6)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Q 250.0 ( 394.3)

Subbakalavrlar üzrə 91.2 (91.4)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 250.0 (329.9)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 ( 246.5)

Subbakalavrlar üzrə 87.5(87.6)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200.0(215.5)

Subbakalavrlar üzrə 74.6 (77.6)

Elektrik mühəndisliyi Q 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 82.2 (86.4)

Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 ( 212.9)

Kompüter mühəndisliyi Ə 274.5 ( 274.5 )

Poliqrafiya mühəndisliyi Ə 239.7 (264.8)

Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 (241.8)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200.0 ( -)

Biotibbi texnologiya mühəndisliyi Ə 203.5 (250.1)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (230.9)

Subbakalavrlar üzrə 71.6 (73.6)

Ekologiya mühəndisliyi Q 200.0(-)

Subbakalavrlar üzrə 79.9 (79.9)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 260.8(261.4)

İnformasiya texnologiyaları Ə 255.6(263.8)

İnformasiya texnologiyaları Q 250.0 ( – )

Subbakalavrlar üzrə 89.9 (90.2)

Sistem mühəndisliyi Ə 241.2 ( 376.9 )

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0(268.0)

Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası Ə 383.7 (383.7)

Optotexnika Ə 215.0 (215.0)

Pirotexniki vasitələrin texnologiyası Ə 242.2 (242.2)

Mexatronika və robotexnika mühəndisliyi Ə 200.0 (226.8)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Materialşünaslıq mühəndisliyi Ə 200.0 (221.5)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(79.4)

Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi Ə 251.9 (338.2)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 200.0 (265.8)

Subbakalavrlar üzrə 90.9 (-)

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 200.0 (314.1)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200.0 (221.0)

Subbakalavrlar üzrə 72.1 (73.0)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 234.4 ( 238.8 )

Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 ( 227.9 )

İnşaat mühəndisliyi Ə 250.0 (258.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (79.0)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 250.0 (317.2)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 410.5 (410.5)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Ə 200.0 (222.4)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (62.5)

Subbakalavrlar üzrə 58.4(58.4)

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 250.0 (253.6)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (58.0)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 233.6 (236.9)

Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi Ə 200.0 (219.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (62.7)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 200.0 (212.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (64.4)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200.0 ( 239.1 )

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (75.8)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (227.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(68.8)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 ( 249.0)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 233.1 (242.7)

Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (417.1)

İnformasiya texnologiyaları Ə 283.1 ( 283.1)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 374.0 (377.8)

Şəhərsalma Ə 211.4 (225.2)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 200.0 (220.9)

Subbakalavrlar üzrə 66.3 (75.3)

Memarlıq Ə 200.0 (289.3)

Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 439.9 (439.9)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 354.9 (377.8)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 465.1 (465.1)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 429.8(429.8)

Texnologiya müəllimliyi Ə 243.2 (247.5)

İnformatika müəllimliyi Ə 277.5 (324.0)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə 200.0 (367.8)

Subbakalavrlar üzrə 93.2(-)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Şəki filialı) Ə 200.0 ( 376.8)

Subbakalavrlar üzrə 91.3 (-)

Riyaziyyat müəllimliyi (Şəki fililalı) Ə 200.0 (-)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə 200.0 (369.4)

Subbakalavrlar üzrə 79.0 (-)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (Quba filialı) Ə 329.3 (381.1)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi Ə 248.7 (253.9)

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 340.2 (340.2)

Qida məhsulları mühəndisliyi Q 200.0 (234.8)

Subbakalavrlar üzrə 77.7 (81.6)

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 261.6 (292.8)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 275.6 (278.5)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Q 232.6 (320.3)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 246.3 (248.2)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Q 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (79.4)

İnformasiya texnologiyaları Ə 454.6 (454.6)

İnformasiya texnologiyaları Q 250.0 ( 399.1 )

Subbakalavrlar üzrə 89.3 (89.3)

Sistem mühəndisliyi Ə 340.5 ( 359.3 )

İnformasiya texnologiyaları (Zaqatala filialı) Ə 250.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (67.8)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Fizika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (390.4)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 469.7 (469.7)

Riyaziyyat müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 317.2 (412.9)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 217.6 (318.6)

Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (219.5)

Maşın mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (313.3)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200.0 (202.2)

Subbakalavrlar üzrə 65.7 (67.1)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 289.9 (367.2)

Mexanika mühəndisliyi Ə 200.0 (233.6)

Mexanika mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (269.1)

Kompüter mühəndisliyi Ə 473.6 (473.6)

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 549.9 (549.9)

Memarlıq Ə 200.0 (287.3)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(-)

Memarlıq (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (327.6)

İnşaat mühəndisliyi Ə 250.0 (264.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(-)

İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 250.0 (348.2)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi Ə 200.0 (237.4)

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi(tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (332.1)

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi Ə 250.0 (285.7)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(72.1)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (375.8)

Subbakalavrlar üzrə 76.1(-)

Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200. (313.1)

İnformasiya texnologiyaları Ə 400.6 (400.6)

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 541.2 (541.2)

Sistem mühəndisliyi Ə 311.5(365.4)

Sənaye mühəndisliyi Ə 200.0 (257.3)

Sənaye mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (314.6 )

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 (268.7)

Şəhərsalma Ə 200.0 (241.8)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Kompüter elmləri Ə 607.6 (607.6)

“ADA” Universiteti

Kompüter elmləri (tədris ingilis dilində) Ə 434.9

Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 430.7

İnformasiya texnologiyaları (tədris ingilis dilində) Ə 419.3

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Memarlıq Ə 200.0 ( 353.9 )

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 276.0 (276.0)

Milli Aviasiya Akademiyası

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 290.0 (290.0)

Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi Ə 200.0 (316.9)

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi Ə 388.1 (388.1)

Uçuş mühəndisliyi Ə 320.2 (320.2)

Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 328.7 (331.8)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 351.7(351.7)

Cihazqayırma mühəndisliyi Ə 397.0 (370.8)

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 323.1 (346.2)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 341.2 (341.8)

Kompüter mühəndisliyi Ə 444.9 (449.9)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (245.2)

Kosmik texnologiyalar mühəndisliyi Ə 200.0 (255.8)

Kosmik texnika mühəndisliyi Ə 200.0 (245.8)

Kosmik idarəetmə sistemləri mühəndisliyi Ə 323.3 (323.3)

İnformasiya texnologiyaları Ə 401.6 (403.2)

Sistem mühəndisliyi Ə 337.2 ( 408.3)

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi Ə 327.6 (327.6)

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi Ə 274.5 (274.5)

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (319.8)

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi Ə 366.3 (366.3)

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 351.9 (351.9)

Elektrik mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (333.4)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200.0(213.6)

Bakı Ali Neft Məktəbi

İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 673.5 (673.5)

İnformasiya təhlükəsizliyi (tədris ingilis dilində) Ə 630.5

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 639.3 (639.3)

Neft-qaz mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 589.1

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 657.8 (657.8)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 607.0

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 635.1 (635.1)

Kimya mühəndisliyi (tədris ingilis dilində) Ə 583.4

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

İnformasiya təhlükəsizliyi Ə 496.1 (496.1)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 200.0 (386.5)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 417.0 (417.0)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 263.3 (-)

Texnologiya müəllimliyi Ə 195.0 (241.6)

Fizika Ə 250.0 (272.6)

Geologiya mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 200.0 (258.1)

Subbakalavrlar üzrə 72.8 (72.8)

Elektroenergetika mühəndisliyi Q 200.0 ( 270.8)

Subbakalavrlar üzrə 77.3(77.7)

Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi Ə 200.0 (202.5)

Subbakalavrlar üzrə 65.8(66.0)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 200.0 (310.9)

Subbakalavrlar üzrə 91.7(-)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Q 200.0 ( 341.6 )

Subbakalavrlar üzrə 92.3 (-)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 191.2 (220.2)

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi Ə 200.0 (413.1)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

İnformasiya texnologiyaları Ə 314.4 (314.4)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 200.0 (200.0)

Memarlıq Ə 200.0(-)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 200.0 (375.6)

Subbakalavrlar üzrə 69.1 (-)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)

Elektroenergetika mühəndisliyi Ə 200.0(216.0)

Subbakalavrlar üzrə 73.6 (77.3)

Maşın mühəndisliyi Ə 200.0 (341.7)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi Ə 200.0 (269.6)

Subbakalavrlar üzrə 83.5 (-)

Elektrik mühəndisliyi Ə 200.0 (225.4)

Subbakalavrlar üzrə 71.7 (72.9)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 ( 243.6)

Subbakalavrlar üzrə 70.1 (74.6)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Ə 220.0 (220.0)

Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi Q 215.4 (215.4)

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 200.0 (241.1)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (64.7)

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 218.1 ( 255.0)

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi Ə 200.0 (217.7)

İnformasiya texnologiyaları Ə 281.8 (281.8)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Ə 210.7 (210.7)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya Q 195.5 (195.5)

Torpaqşünaslıq və aqrokimya (tədris ingilis dilində) Ə 189.8 (189.8)

Aqronomluq Ə 203.6 (203.6)

Aqronomluq Q 182.6 (182.6)

Aqronomluq (tədris ingilis dilində) Ə 191.3 (191.3)

Zootexniklik Ə 188.0 (188.0)

Zootexniklik Q 177.8 (177.8)

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı Ə 200.0 (200.0)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(63.6)

Aqromühəndislik Ə 202.6 (202.6)

Aqromühəndislik Q 186.5 (186.5)

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi Ə 182.6 (182.6)

Meşəçilik Ə 186.0 (186.0)

Şərabçılıq Ə 186.4 (186.4)

Gəncə Dövlət Universiteti

Fizika müəllimliyi Ə 200.0 (193.3)

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi Ə 346.7 (365.6)

Riyaziyyat müəllimliyi Ə 206.5 (414.7)

Texnologiya müəllimliyi Ə 226.9 (236.0)

İnformatika müəllimliyi Ə 200.0 (328.4)

Subbakalavrlar üzrə 77.2 (-)

Kompüter elmləri Ə 250.0 ( 279.0 )

Subbakalavrlar üzrə 75.0 (78.5)

Ekologiya mühəndisliyi Ə 200.0 (308.3)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (61.8)

Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)

Metallurgiya mühəndisliyi Ə 200.0 (212.0)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Ə 194.9 (225.4)

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi Q 185.6 ( – )

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Ə 250.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 77.2 (77.2)

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi Ə 200.0 (244.1)

Subbakalavrlar üzrə 62.1 (62.1)

Kompüter mühəndisliyi Ə 200.0 ( 209.2 )

Subbakalavrlar üzrə 74.6 (74.6)

Kompüter mühəndisliyi Q 200.0 ( – )

Subbakalavrlar üzrə 88.8 (90.3)

Kimya mühəndisliyi Ə 200.0 ( – )

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Qida məhsulları mühəndisliyi Ə 200.0 (268.2)

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Ə 187.3 ( 220.0 )

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi Q 189.2 ( – )

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Ə 189.2 ( 235.3 )

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi Q 196.9 ( – )

İnformasiya texnologiyaları Ə 250.0 ( 336.6 )

Subbakalavrlar üzrə 73.8 (74.3)

Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi Ə 200.0 ( -)

Şərabçılıq Ə 182.1 (-)

ll qrup keçid balları.


Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi-Ə 408.8 (408.8)

Sosiologiya Ə 365.8 (365.8)

Sosiologiya(tədris ingilis dilində) Ə200.0 (304.0)

Regionşünaslıq(Qafqaz üzrə) Ə 150.0 (402.2)

Regionşunaslıq( Amerika üzrə) Ə 299.6 (358.1)

Regionşünaslıq( ərəb ölkələri üzrə) Ə 150.0 (549.7)

Regionşünaslıq(İran üzrə)  Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq(Türkiyə üzrə) Ə 240.8 ( 394.6)

Regionşünaslıq(İsrail üzrə) Ə 150.0 (385.7)

Regionşünaslıq(Yaponiya üzrə) Ə 221.5 (-)

Regionşünaslıq( Pakistan üzrə) Ə 150.0(-)

Regionşünaslıq(Koreya üzrə)Ə 293.1 (376.8)

Regionşünaslıq(Amerika üzrə, tədris ingilis dilində)Ə 150.0 (405.4)

Beynəlxalq münasibətlər  Ə 314.3( 495.9)

Beynəlxalq münasibətlər Q  200.0 (-)

Beynəlxalq münasibətlər (tədris ingilis dilində) Ə 411.1 (497.2)

Dünya iqtisadiyyatı  Ə 310.9(-)

Dünya iqtisadiyyatı Q 200.0(-)

(Subbakalavr üzrə)  94(-)

Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində) Ə 392.0 (543.1)

İqtisadiyyat Ə 332.7 (529.9)

İqtisadiyyat Q 200.0(-)

(subbakalavr üzrə) 87.3 (-)

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 310.9 (525.9)

Menecment Ə 309.8 (489.8)

Davamlı inkişafın idarə edilməsi Ə 304.3 (457.1)

Coğrafiya Ə 300.6 ( 333.5)

Coğrafiya Q  232.3 (341.5)

Hidrometerologiya   Ə 281.3 (322.4)

Turizm və otelcilik  Ə 397.5 ( 397.5)

Turizm və otelçilik Q  189.1 (217.5)

Turizm və otelçilik (tədris ingilis dilində)  Ə 398.4 ( 398.4)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0( 374.7)

Coğrafiya müəllimliyi (Qazax filialı) Ə 200.0(-)

Turizm və otelçilik( Qazax filialı) Ə 150.0 ( 269.6)

subbakalavr üzrə- 67.1 (75.8)

Turizm və otelçilik ( Qazax filialı) Q 162.6 (223.0)

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

İqtisadiyyat  Ə 326.2 (534.5

İqtisadiyyat ( tədris ingilis dilində) Ə 491.8 (529.1)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 425.9 (425.9)

Menecment  Ə 269.3 ( 524.6)

Menecment ( tədris ingilis dilində) Ə 404.1 ( 495.3)

Marketinq ( tədris ingilis dilində ) Ə 398.3 ( 469.5)

Biznesin idarə edilməsi  Ə 334.5 (557.2)

Biznesin idarə edilməsi  Q 188.2 (-)

Biznesin idarə edilməsi ( tədris ingilis dilində)  Ə 409.8 ( 556.1)

Azərbaycan Texniki Universiteti

Sənayenin təşkili və idarə olunması  Ə 277.6 ( 406.4)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 73.6 (-)

Menecment  Ə 283.6 (-)

Nəqliyyat servisi (avtomobil nəqliyyatı üzrə ) Ə 348.0 (348.0)

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Sənayenin təşkili və idarə olunması ( tədris ingilis dilində) Ə 256.4 (433.4)

Sənayenin təşkili və idarə olunması  Ə264.4(408.0)

Menecment  Ə  260.4(-)

Marketinq Ə 246.5 (-)

Biznesin idarə edilməsi  Ə  286.5 (-)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi  Ə 398.4 (398.4)

Coğrafiya müəllimliyi Ə 324.4 (384.6)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi ( Şamaxı filialı) Ə 200.0 (367.3)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi ( Şəki filialı) Ə 200.0 (385.4)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi ( Ağcabədi filialı) Ə  200.0( 385.7)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi ( Cəlilabad filialı)  Ə 205.4 (378.0)

Tarix və coğrafiya müəllimliyi ( Quba filıalı)  Ə 211.1 (371.4)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Dünya iqtisadiyyatı Ə 353.1 ( 537.5)

Dünya iqtisadiyyatı Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 80.6 (-)

Dünya iqtisadiyyatı (tədris ingilis dilində)  Ə 599.6 (599.6)

Mühasibat uçotu və audit Ə 481.4 (566.2)

Mühasibat uçotu və audit Q  255.8 (-)

Mühasibat uçotu və audit ( tədris ingilis dilində )  Ə 630.9 ( 630.9)

Mühasibat uçotu və audit ( tədris türk dilində)  Ə 455.6 (567.6)

Maliyyə  Ə 437.0 (604.2)

Maliyyə Q 251.3 (-)

Maliyyə ( tədris ingilis dilində ) Ə 643.4 (643.4)

Maliyyə ( tədris türk dili) Ə 413.7 9 (605.6)

İqtisadiyyat  Ə 384.3 (525.6)

İqtisadiyyat Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 88.1 (-)

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə 615.5 ( 615.5)

İqtisadiyyat ( tədris türk dilində ) Ə 361.2 ( 531.6)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 467.7 (467.7)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Q 200.0 (415.7)

Subbakalavr üzrə  80.9(-)

Statistika Ə 437.9 (437.9)

Statistika Q  200.0 (233.3)

Subbakalavr üzrə  85.7 (85.7)

Menecment Ə 346.6 (490.4)

Menecment Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 76.6 (-)

Marketinq Ə 384.3 (469.2)

Marketinq Q 195.2 (-)

Marketinq (tədris türk dilində ) Ə 328.8 ( 472.0)

Biznesin idarə edilməsi Ə 373.0 (548.7)

Biznesin idarə edilməsi Q 201.1 (-)

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 610.2 ( 610.2)

Biznesin idarə edilməsi (tədris türk dilində) Ə 315.0 (550.5)

Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi Ə 472.2 (472.2)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 86.6 (-)

Kommersiya Ə 339.4 (451.3)

Kommersiya Q 189.4 (-)

Mühasibat uçotu və audit (Zaqatala filialı)  Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 74.5 (-)

Mühasibat uçotu və audit ( Zaqatala fililalı) Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 92.7 (-)

Maliyyə ( Zaqatala filialı) Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 77.8 (-)

Maliyyə ( Zaqatala filialı) Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  93.8 (-)

İqtisadiyyat (Zaqatala filialı) Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

İqtisadiyyat ( Zaqatala filialı) Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 76.0 (-)

Menecment (Zaqatala filialı ) Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Marketinq ( Zaqatala filialı) Ə 150.0 (-)

Marketinq ( Zaqatala filialı ) Q 152.7 (-)

Biznesin idarə edilməsi ( Zaqatala filialı) Ə 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 52.2 (-)

Biznesin idarə edilməsi ( Zaqatala filialı) Q 163.2 (-)

Turizm və otelçilik ( Zaqatala filialı) Ə 150.0 ( 244.1)

Subbakalavrlar üzrə 75.4 (75.4)

Turizm və otelçilik ( Zaqatala filialı ) Q 150.0 ( 282.7)

Subbakalavrlar üzrə 86.6 ( 87.5)

Azərbaycan Dillər Universiteti

Regionşünaslıq ( Afrika üzrə) Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Almaniya üzrə )  Ə 369.2 ( 389.3)

Regionşünaslıq ( Amerika üzrə ) Ə 226.8 ( 405.7)

Regionşünaslıq ( Balkan ölkələri üzrə )  Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq (Böyük Britaniya üzrə)  Ə 237.9 ( 348.4)

Regionşünaslıq ( Cənubi Amerika üzrə )  Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Çin üzrə )  Ə 244.3 ( 395.6)

Regionşünaslıq ( ərəb ölkələri üzrə ) Ə 150.0 (393.1)

Regionşünaslıq (Fransa üzrə) Ə 194.3 (404.0)

Regionşünaslıq ( İsrail və Yaxın Şərq üzrə )  Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Mərkəzi və Şərqi Avropa üzrə ) Ə  206.4 ( 348.1)

Regionşünaslıq ( Norveç üzrə) Ə 230.9 ( 355.2)

Regionşünaslıq ( Qafqaz üzrə )  Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Türkiyə üzrə) Ə 206.0 (-)

Regionşünaslıq ( Yaponiya üzrə) Ə 150.0 ( 361.8)

Beynəlxalq münasibətlər Ə 287.6 (-)

Bakı Slavyan Universiteti

Regionşünaslıq ( Azərbaycan üzrə ) Ə  186.9 (-)

Regionşünaslıq (Almaniya üzrə) Ə  150.0 ( 352.2)

Regionşünaslıq ( Rusiya üzrə) Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Türkiyə üzrə ) Ə 183.7 ( -)

Regionşünaslıq ( Polşa üzrə ) Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Çexiya üzrə) Ə  150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Balkan ölkələri üzrə) Ə 150.0 (-)

Beynəlxalq münasibətlər Ə 268.1 (-)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Mühasibat uçotu və audit Ə 316.6 (-)

Mühasibat uçotu və audit ( tədris ingilis dilində ) Ə 200.0 (566.2)

Subbakalavr üzrə  91.5

Maliyyə Ə  307.3 (-)

Maliyyə ( tədris ingilis dilində ) Ə 256.9 (606.1)

İqtisadiyyat  Ə 281.5 (-)

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində)  Ə 200.0 (547.8 )

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 274.5 (-)

Biznesin idarə edilməsi ( tədris ingilis dilində ) 185.1 (556.8)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi  Ə  284.2 (347.9)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi  (tədris ingilis dilində)  Ə 200.0 (349.8)

Subbakalavr üzrə 64.4 (-)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Beynəlxalq münasibətlər Ə 540.8 (540.8)

İqtisadiyyat  Ə 579.7 (579.7)

Menecment  Ə 518.4 ( 521.2)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə  522.4 ( 522.4)

Davamlı inkişafın idarə edilməsi Ə 504.2 ( 504.2)

“ADA” Univeristeti

Beynəlxalq münasibətlər ( tədris ingilis dilində) Ə 403.0

İqtisadiyyat ( tədris ingilis dilində) Ə  405.8

Biznesin idarə edilməsi ( tədris ingilis dilində ) Ə 499.1

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Sosologiya  Ə  227.6 (296.1)

Turizm və otelçilik Ə 328.6 (328.6)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Mühasibat uçotu və audit Ə 272.6 (-)

Maliyyə  Ə 273.2 (-)

Menecment Ə 250.8 (500.5)

Menecment ( tədris ingilis dilində )  Ə 200.0 (-)

Marketinq Ə 246.5(-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 259.4 (-)

Turizm və oteliçik ( tədris ingilis dilində ) Ə 378.7 (378.7)

Turizm və otelçilik Ə  347.4 (347.4)

Nəqliyyat servisi ( sərnişin daşımaları nəqliyyatı üzrə ) Ə  235.8 ( 332.0)

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi  və İdman Akademiyası

İdman menecmenti və kommunikasiya Ə 200.0 (236.3)

Subbakalavr üzrə 51.0 (63.1)

Milli Aviasiya Akademiyası

Dünya iqtisadiyyatı Ə 296.8 (-)

Menecment Ə  271.7 (511.8)

Hidrometerologiya Ə 342.7 (342.7)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Akademiyası

İqtisadiyyat Ə 453.2 (525.5)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə  282.7 (386.3)

Beynəlxaql münasibətlər Ə 295.8 (508.4)

Dünya iqtisadiyyatı  Ə 325.9 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 364.4 (568.4)

Mühasibat uçotu və audit Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 93.1 (-)

İqtisadiyyat Ə 381.2 (525.8)

İqtisadiyyat Q  200.0(-)

Subbakalavr üzrə 73.0 (-)

Menecment  Ə 285.7 (511.4)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 362.7   (362.7)

Turizm və otelçilik Ə 308.9 (308.9)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ( Gəncə şəhəri )

Mühasibat uçotu və audit Ə  243.2 (-)

Mühasibat uçotu və audit Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  91.6 (-)

Mühasibat uçotu və audit( tədris ingilis dilində)  Ə 200.0 (567.7)

Maliyyə Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  84.8 (-)

Maliyyə Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  93.0 (-)

İqtisadiyyat Ə  200.0 (527.0 )

Subbbakalavr üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 72.4 (-)

İqtisadiyyat ( tədris ingilis dilində) Ə  200.0 ( 535.6)

Menecment (alman proqramı) 200.0 (499.2)

Marketinq  Ə  160.4 (477.0)

Marketinq (tədris ingilis dili ) Ə 150.0 (479.6)

Biznesin idarə edilməsi Ə  162.4 (-)

Gəncə Dövlət Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimiyi Ə 289.6 (367.1)

Coğrafiya müəllimi Ə  254.0 (395.1)

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 80.2 (-)

Maliyyə Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  87.1( -)

İqtisadiyyat  Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  75.9 (-)

Menecment Ə  200.0 (-)

Subbakalarv üzrə  51.0 (-)

Marketinq   Ə  150.0 (-)

Subbakalarv üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 160.0 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200.0 (368.8)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə 153.4 (231.4)

Turizm və otelçilik Q  152.2 ( 248.9)

Azərbaycan Texnologiya Universiteti  (Gəncə şəhəri )

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 73.2 (-)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə  200.0 (419.6)

Menecment Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Marketinq Ə 150 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Marketinq Q  161.2( -)

Biznesi n idarə edilməsi Ə 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə   51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Q 177.2 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200.0 (411.6)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Kommersiya Ə 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Kommersiya  Q 167.2 (-)

Turizm və otelçilik Ə 150.0 (221.1 )

Subbakalavr üzrə  69.6 ( 69.6)

Turizm və otelçilik  Q  150. (-)

Subbakalavr üzrə 88.4 (88.4)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi Ə 275.8 (367.9 )

Coğrafiya müəllimliyi Ə  249.7 (385.0)

Sosiologiya  Ə  200.0 (244.6)

Subbakalavr üzrə  74.4 (74.4)

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 73.4(-)

Dünya iqtisadiyyatı Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 78.5 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 231.2 (-)

Mühasibat uçotu və audit Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  92.0 (-)

Maliyyə Ə 228.8 (-)

İqtisadiyyat Ə 206.3 (-)

İqtisadiyyat Q 200(-)

Subbakalavr üzrə 84.3 (-)

Menecment Ə 200.0 (-)

Subbakalvr üzrə 51.0 (-)

Menecment Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 73.2 (-)

Marketinq Ə 187.9 (-)

Biznesin idarə edilməsi  Ə 199.0 (-)

Biznesin  idarə edilməsi  Q 184.2 (-)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0(-)

Subbakalavr üzrə 83.2 (-)

Maliyyə  Ə  200.0 (-)

Subbakalarv üzrə 92.8 (-)

İqtisadiyyat Ə  200.0 (-)

Subbakalarv üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  76.8 (-)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200.0 (414.0)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Marketinq Ə 150.0 (543.6)

Subbakalarv üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 163.5 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə  200.0 (366.7 )

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Kommersiya Ə 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə 208.7 (256.6 )

Lənkəran Dövlət Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimliyi Ə 276.4 (369.3)

Mühasibat uçotu və audit  Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  74.6 (-)

Mühasibat uçotu və audit Q 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 91.4 (-)

Maliyyə Ə  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 74.5(-)

İqtisadiyyat Ə  200.0 (572.1)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Marketinq Ə 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Marketinq Q 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 69.4 (-)

Biznesin idarə edilməsi  150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə 150.0 (221.4)

Subbakalavr üzrə 51.0 (67.6)

Turizm və otelçilik Q 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 84.5 (88.6)

Azərbaycan Kooperasiya Univeristeti

Dünya iqtisadiyyatı Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  71.4 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 76.3 (-)

Maliyyə Q  200.0 (-)

Subbakalarv üzrə  94.6 (-)

Maliyyə Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 73.2 (-)

İqtisadiyyat Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Menecment  Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Marketinq Ə 150.0 (-)

Subbakalarv üzrə  51.0 (-)

Marketinq Q  150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 78.1 (-)

Biznesin idarə edilməsi  Ə 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Q 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 87.1 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 70.8 (-)

Kommersiya  Ə  150.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Kommersiya Q  150.0 (-)

Subbakalalvr üzrə 87.2 (-)

Coğrafiya Ə 200.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə 150.0 (208.4)

Subbakalavr üzrə 58.7 (64.3)

Turizm və otelçilik Q 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə 84.2( 84.5)

“Azərbaycan” Universiteti

Regionşunaslıq (Avropa ölkələri üzrə) Ə 150.0 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 86.6(-)

Mühasibat uçotu və audit ( tədris ingilis dilində) Ə 200.0(-)

Subbakalavrlar üzrə 68.7 (-)

Maliyyə Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 89.6 (-)

Maliyyə ( tədris ingilis dilində) Ə 200.0(-)

Subbakalavrlar üzrə 64.3 (-)

İqtisadiyyat Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat ( tədris ingilis dilində ) Ə 200.0 (-)

Menecment Ə  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Menecment (tədris ingilis dilində ) Ə  200.0 (-)

Subbakalavarlar üzrə 51.0(-)

Marketinq Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0(-)

Marketinq ( tədris ingilis dilində ) Ə  150.0 (-)

Subbakalavarlar üzrə  51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi (tədris ingilis dilində) Ə 150 (-)

Kommersiya Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə 150.0(228.1)

Subbakalavrlar üzrə 70.4(71.2)

Qərbi Kaspi Universiteti

Regionşunaslıq ( Qərbşünaslıq)  Ə 150.0 (369.6)

Beynəlxalq münasibətlər  Ə 200.0 (-)

Beynəlxalq münasibətlər Q 200.0 (-)

Dünya iqtisadiyyatı Ə  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 67.6 (-)

Dünya iqtisadiyyatı Q  200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 78.1 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 ( 621.1)

Subbakalavr üzrə 73.3 (-)

Maliyyə Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 74.9 (-)

İqtisadiyyat  Ə  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 82.4 (-)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Menecment Ə  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

Marketinq Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 169.2 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə  150.0 (247.8)

Subbakalavrlar üzrə 78.5 (86.1)

Turizm və otelçilik Q 157.1 (273.7)

Xəzər Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə 200.0 (399.8)

Regionşünaslıq ( Amerikaşünaslıq, Avropaşünaslıq, Asiyaşünaslıq, Şərqşünaslıq)  150.0 (353.4)

Beynəlxalq münasibətlər ( tədris ingilis dilində)  Ə 200.0 (-)

Mühasibat uçotu və audit (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (566.9)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Maliyyə (tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (616.3)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat ( tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (534.8)

Menecment ( tədris ingilis dilində) Ə 200.0 (493.8)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Marketinq ( tədris ingilis dilində)  Ə 150.0 (472.1)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi ( tədris ingilis dilində) Ə 150.0 (549.7)

Turizm və otelçilik ( tədris ingilis dilində) Ə 150.0 (248.6)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (76.8)

Bakı Avrasiya Universiteti

Regionşünaslıq ( ABŞ və Kanada ) Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( ABŞ və Kanada) Q 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Avropa ölkələri ) Ə 150.0 (-)

Regionşünaslıq ( Avropa ölkələri) Q 150.0 (-)

Regionşünaslıq( Yaxın və Orta Şərq ) Ə 150.0 (-)

Beynəlxalq münasibətlər Ə  200.0(-)

Mühasibat uçotu və audit  Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 74.1 (-)

Mühasibat uçotu və audit Q 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 90.6 (-)

Maliyyə Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 78.5 (-)

Maliyyə Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  91.5 (-)

İqtisadiyyat Ə 200.0(-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

İqtisadiyyat Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 80.8 (-)

Marketinq Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 150 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Kommersiya Ə  150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Kommersiya Q 150 (-)

Subbakalavrlar üzrə 76.6 (-)

Turizm və otelçilik 173.2 (228.8)

Bakı Qızlar Universiteti

Coğrafiya müəllimliyi Ə 200.0 (-)

Odlar Yurdu Universiteti

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200.0 (-)

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 67.2 (-)

Mühasibat uçotu və audit  Q 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  90.6 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə  200.0 (-)

Subbakalavlar üzrə 71.2 (-)

Maliyyə Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 93.3 (-)

Maliyyə Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 75.1(- )

Menecment Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 66.5 (-)

Marketinq Ə 150.0 ( -)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Q 162.8 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 150(-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 52.9 (-)

Kommersiya Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Turizm və otelçilik Q 150.0 (-)

Subbakalavr üzrə  83.4 (83.4)

Turizm və otelçilik Ə 150.0 (206.0 )

Subbakalavrlar üzrə 60.1 (68.0)

Bakı Biznes Universiteti

Dünya iqtisadiyyatı Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 66.4 (-)

Mühasibat uçotu və audit Q 200.0(-)

Subbakalavr üzrə 90.0 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 (-)

Subbakalavr  üzrə 75.6 (-)

Maliyyə Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  91.4 (-)

Maliyyə  Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  74.2 (-)

İqtisadiyyat Ə  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində) Ə  200.0 (535.9)

Sənayenin təşkili və idarə olunması Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

Menecment Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 51.0 (-)

Marketinq Q 162.3 (-)

Marketinq Ə  150.0 (-)

Subbakalavr üzrə  51.0 (-)

Biznesin idarə edilməsi Ə 154.6 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200.0 (408.1)

Subbakalavrlar üzrə  51.0 (-)

Naxçıvan Universiteti ( Naxçıvan şəhəri )

Coğrafiya müəllimliyi Ə 200.0 (-)

Beynəlxalq münasibətlər Ə 200.0 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 (-)

Subbakalavr üzrə 83.7 (-)

Maliyyə Ə 229.3 (-)

İqtisadiyyat Ə 200.0 (-)

İqtisadiyyat Q 200 (-)

Subbakalavrlar üzrə  58.4 (-)

Coğrafiya Ə 200.0 (-)

Turizm və otelçilik Ə 179.1( 214.8)

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Mühasibat uçotu və audit Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  91.0 (-)

Mühasibat uçotu və audit Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  70.8 (-)

Maliyyə Q  200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  90.7 (-)

Maliyyə Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 75.4 (-)

İqtisadiyyat Ə  200.0 (-)

Subbaklavrlar üzrə  51.0 (-)

İqtisadiyyat Q  200.0 (-)

Subbakalarvlar üzrə  77.6 (-)

Marketinq Ə  150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Ə 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

lll qrup üzrə keçid balları

Bakı Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 549.3 (549.3)

Tarix müəllimliyi Ə 519.9 (519.9)

Korreksiyaedici təlim Ə 427.8 (427.8)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 450.1 (450.1)

Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 470.5 ( 488.2)

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Q 395.1 (-)

Filologiya ( alman dili və ədəbiyyat) Ə  399.6 (509.1)

Filologiya (fransız dili və ədəbiyyat) Ə  348.3 ( 567.7)

Filologiya ( ərəb dili və ədəbiyyat) Ə 361.2(-)

Filologiya ( fars dili və ədəbiyyat)  Ə 339.5 (-)

Filologiya ( türk dili və ədəbiyyat) Ə 397.7 (-)

Fəlsəfə Ə 433.6 (433.6)

Tərcümə (fars dili üzrə) Ə 329.1 (-)

Tərcümə (ərəb dili üzrə) Ə 378.4 (494.9)

Jurnalistika Ə 325.7 (424.4)

Jurnalistika Q 272.1 (-)

Jurnalistika ( tədris ingilis dilində) Ə 473.4 (473.4)

Kitabşünaslıq Ə 346.9 (381.5)

Kitabşünaslıq Q 309.3 (-)

Tarix Ə 495.1 (496.5)

Tarix Q 425.2 (557.5)

Tarix ( tədris ingilis dili ) Ə 550.3 (550.3 )

Antropologiya Ə 442.4 (453.1)

Politologiya Ə  487.2 (487.2)

Hüquqşünaslıq Ə  561.9 (617.0)

Hüquqşünaslıq Q 532.6 (-)

Hüquqşünaslıq (tədris ingilis dilində) Ə 650.4 (650.4)

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə 344.6 (385.0)

Kitabxanaçılıq və informasiya Q 332.5 (389.2)

Kitabxanaçılıq və informasiya (tədris ingilis dilində) Ə 377.5 (396.5)

Dövlət və ictimai münasibətlər Ə 505.2 (609.1)

Dövlət və ictimai münasibətlər Q 470.8 (-)

Dövlət və ictimai münasibətlər (tədris ingilis dilində) Ə 542.7 (606.4)

Sosial iş Ə 504.4 ( 504.4)

Sosial iş Q 398.2( 413.3)

Sosial iş (tədris ingilis dilində) Ə 525.8 (525.8)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (Qazax müəllimliyi) Ə 354.7( 534.8)

Tarix müəllimliyi ( Qazax müəllimliyi) Ə  360.3 (499.5)

İbtidai sinif müəllimiyi ( Qazax filialı) 342.5 (444.7)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Qazax filialı) Ə 303.1 (371.7)

Təhsildə sosial psixoloji xidmət ( Qazax filialı) 309.3 (362.1)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat, Qazax filialı) 312.4 (-)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat, Qazax filialı) Q 313.2 (-)

Tarix ( Qazax filialı) Ə 341.8 (-)

Tarix (Qazax filialı ) Q  314.4 (-)

Sosial iş (Qazax filialı) Ə  321.3 (329.4 )

Sosial iş ( Qazax filialı) Q  305.3 (337.2)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə 502.3 (502.3)

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili üzrə)  Ə 367.3 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 471.1 (537.0 )

Tarix müəllimliyi Ə 462.7 (497.8)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 440.0 (443.0)

Korreksiyaedici təlim Ə 374.5 (393.4)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 393.8 .(393.8)

Təhsildə sosial- psixoloji xidmət Ə  412.2 (412.2)

Sosial iş Ə  464.8 (464.8)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ( Şamaxı filialı) Ə 371.3 (504.5)

İbtidai sinif müəllimliyi (Şamaxı filialı) Ə  328.4 (450.9)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Şamaxı filialı) Ə 292.1 (363.8)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ( Şəki filialı) Ə  386.5 (499.4)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə, Şəki filialı) Ə 366.3 (535.0)

Xarici dil müəllimliyi ( fransız dili üzrə, Şəki filialı) Ə 272.8 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi ( Şəki filialı) Ə 347.8 (451.9)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Şəki filialı) Ə 312.7 (355.3)

Təhsildə sosial psixoloji-xidmət ( Şəki filialı) Ə  333.9 (364.0)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ( Ağcabədi filialı) Ə  375.4 (496.3)

İbtidai sinif müəllimliyi (Ağcabədi filialı) Ə  329.1 (450.0)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Ağcabədi filialı) Ə 287.9 (356.5)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ( Cəlilabad filialı) Ə 357.3 (507.8)

İbtidai sinif müəllimliyi ( Cəlilabad filialı) Ə 311.3 (448.7)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Cəlilabad filialı) Ə 268.8 (363.4)

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ( Quba filialı) Ə 376.8 (499.6)

İbtidai sinif müəllimliyi ( Quba filialı) Ə 319.8 (447.3)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ( Quba filialı) Ə 292.1 (365.0)

Təhsildə sosial –psixoloji xidmət (Quba filialı) Ə 310.0 (369.9)

Azərbaycan dillər Universiteti

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( alman dili üzrə) Ə 443.0 (446.4)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( fransız dili üzrə) Ə 428.0 (435.2)

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 571.9 (571.9)

Xarici dil müəllimliyi ( alman dili üzrə) Ə 430.3 (545.9)

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili) Ə 400.2 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili) Ə  464.6 (527.4)

İbtidai sinif müəllimliyi ( tədris ingilis dilində) Ə 500.7 (500.7)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə( tədris ingilis dilində) Ə 441.8 (441.8)

Filologiya ( alman dili və ədəbiyyat) Ə 407.8 (-)

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 454.1 (488.4)

Filologiya ( fransiz dili və ədəbiyyat) Ə 387.7(-)

Filologiya ( ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə  463.3 (491.2)

Filologiya ( ispan dili və ədəbiyyatı) Ə 381.3 (504.3)

Tərcümə ( Azərbaycan dili-alman dili) Ə 455.8 (484.8)

Tərcümə  (Azərbaycan dili –fransız dili) Ə 427.3 (-)

Tərcümə ( Azərbyacan dili- ingilis dili ) Ə 553.2 ( 553.2)

Tərcümə ( Azərbaycan dili- ispan dili) Ə 527.6 (527.6)

Tərcümə ( Azərbaycan dili – italyan dili) Ə 489.5 (493.9)

Tərcümə ( Azərbaycan –Koreya dili ) Ə 547.9 (547.9)

Jurnalistika ( tədris ingilis dilində) Ə 274.8 (424.3)

Bakı Slavyan Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə 456.0 ( 495.5)

Xarici dil müəllimliyi ( alman dili üzrə) Ə 397.3 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( fransız dili üzrə) Ə 371.6 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 463.1 (541.2 )

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili üzrə) Ə 355.0 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə  438.2 (442.4)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 401.7 (401.9)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  422.2 (424.0)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə 440.5 (491.3)

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Q 376.1 (-)

Filologiya( ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə 439.6(495.9)

Tərcümə ( Azərbaycan dili-rus dili)  346.2 (-)

Tərcümə ( bolqar dili) Ə  322.1(-)

Tərcümə (ingilis dili) Ə 452.6 (484.4)

Tərcümə (yunan dili) Ə 326.0 (-)

Jurnalistika Ə  298.1 (-)

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Politologiya Ə  498.8 (498.8)

Hüquqşünaslıq Ə 640.9 (640.9)

Dövlət və ictimai münasibətlər Ə  602.8 (602.8)

“ADA”  Universiteti

Hüquqşünaslıq ( tədris ingilis dilində) Ə 551.0

Dövlət və ictimai münasibətlər ( tədris ingilis dilində)  Ə 496.6

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə  328.4 (-)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə 330.2 (341.3)

Sənətşünaslıq  Ə 317.0 (317.0)

Teatrşünaslıq Ə 307.4 (310.1)

Bədii yaradıcılıq və ekran drammaturgiyası Ə 324.1 (336.0)

Kinoşünaslıq Ə   309.5 (329.6)

Sosial iş Ə  418.9 (418.9)

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Sənətşünaslıq Ə  269.8 (282.2)

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Tərcümə ( ingilis- Azərbaycan) Ə  441.7 (496.2)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə  354.1 (354.1)

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası

Teatrşünaslıq Ə 289.5 (299.8)

Milli Aviasiya Akademiyası

Hüquqşünaslıq  Ə 555.0 ( 623.9)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Hüquqşünaslıq Ə 546.0 (619.2)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi  Ə  450.4 (495.5)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə  533.3 (533.3)

Xarici dil müəllimliyi ( fransız dili üzrə) Ə 272.3 (-)

Xarici dil müəllimliyi (alman dili üzrə) Ə 272.2 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili üzrə) Ə 289.8 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 473.0(499.3)

Tərcümə (ərəb- Azərbyacan dilləri) Ə 230.8 (-)

Tərcümə ( ingilis- Azərbaycan dilləri)Ə 457.2 (483.9 )

Tərcümə ( fars-Azərbaycan dilləri)  Ə 210.9 (-)

Jurnalistika  Ə 200.0 (443.2)

Tarix  Ə 431.2 (531.7)

Tarix Q 359.7 (-)

Hüquqşünaslıq Ə 544.9  (623.7 )

Hüquqşünaslıq Q 503.6 (-)

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə 270.3 (407.1)

Kitabxanaçılıq və informasiya Q 270.3 (-)

Müzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə 269.7 (337.9)

Sosial iş Ə  444.8 (444.8)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili) Ə 263.1 (-)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili) Ə 410.7 (527.8)

Tarix müəllimliyi Ə 425.6 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 275.6 (444.0)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 261.9 (349.7)

Təhsildə sosial-psixoloji vəziyyət Ə  264.7(363.4)

Kitabxanaçılıq və informasiya Ə  253.6 (-)

Gəncə Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Ə 412.8 (497.1)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) Ə 410.5 (534.1)

Xarici dil müəllimliyi ( rus dili ) Ə 336.5 (-)

Xarici dil müəllimliyi (alman dili) Ə 328.2(-)

Xarici dil müəllimliyi( fransız dili) Ə  314.6 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 408.2 (499.6)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə  430.6(444.8)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 358.6 (364.5)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  366.6 (367.5)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 371.4 (-)

Filologiya ( Azərbaycan dili  və ədəbiyyat) Q  340.0 (-)

Tərcümə ( ingilis dili) Ə 386.7 (488.7)

Tarix Ə  404.0 (496.7 )

Tarix Q 344.9 (-)

Sosial iş Ə  385.0 (385.0)

Sosial iş Q 327.4 (338.1)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə 409.4 (498.0)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) Ə  434.3 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 412.9 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 393.4 (449.0)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə  371.0 (371.0)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  373.0 (373.4)

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Q 355.4 (362.1)

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə) Ə  386.7 (494.7)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat üzrə ) Q 356.3 (-)

Tarix Ə  409.0 (-)

Tarix Q 358.9 (-)

Politologiya Ə  397.0 (411.7)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi Ə  408.2 (498.4)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 411.3 (580.5)

Tarix müəllimliyi Ə 405.1 (501.8)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 370.2 (442.5)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə  321.2 347.5)

Lənkəran Dövlət Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 390.7 (495.9)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili üzrə) Ə 359.9 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 366.9 (511.5)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 323.0(444.9)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 281.3 (354.5)

Təhsildə sosial psixoloji xidmət Ə 314.3 (366.5)

Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə  314.6(-)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Ə  271.0 (327.3)

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması Q  271.1(-)

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Tərcümə (ingilis dili üzrə) Q 288.4 (-)

Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 263.9 (-)

Sosial iş Ə  274.6 (342.6)

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Dinşünaslıq Ə  292.1(292.1)

İslamşünaslıq Ə  200.2 (200.2)

“Azərbaycan” Universiteti

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə 302.0 (-)

Filologiya ( ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə  288.0 (-)

Tərcümə (ingilis dili ) Ə 278.7 (549.6)

Tarix Ə  309.5 (-)

Sosial iş Ə  284.8 (329.0)

Qərbi Kaspi Universiteti

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə 286.2 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə 276.2 (-)

Fəlsəfə Ə  258.5 (326.0)

Tərcümə (ingilis, alman, fransız, Çin dilləri üzrə) Ə 329.5 (552.2)

Tarix Ə  286.2(-)

Tarix Q 296.4 (-)

Politologiya Ə  272.2 (385.3)

Politologiya Q 278.5(-)

Xəzər Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 318.2 (496.7)

Xarici dil müəllimliyi ( ingilis dili, tədris ingilis dilində) Ə 349.4 (527.8)

Tarix müəllimliyi Ə 285.9 (498.2)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 258.7 (455.8)

İbtidai sinif müəllimliyi ( tədris ingilis dilində) Ə  259.4 (450.5 )

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) Ə  248.4 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı, tədris ingilis dilində) Ə 248.5 (-)

Tərcümə ( ingilis, ərəb, fars və Çin dilləri üzrə, tədris ingilis dilində) Ə 270.6 (482.9 )

Politologiya ( tədris ingilis dilində) Ə  304.2 (433.1)

Bakı Avrasiya Universiteti

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat) Ə 311.2 (-)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) Q 313.8 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) Ə  288.2 (-)

Filologiya (ingilis dili və ədəbiyyatı) Q 297.1 (-)

Filologiya (türk dili və ədəbiyyatı) Ə  268.5 (-)

Tərcümə (ingilis dili ) Ə  295.7 (-)

Tərcümə (alman dili ) Ə 285.1 (-)

Tərcümə (fransız dili) Ə  274.3 (-)

Tərcümə (ərəb dili) Ə 259.9 (-)

Sosial iş Ə 322.3 (330.7)

Bakı Qızlar Universiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 341.0 (-)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) Ə 326.1 (-)

Tarix müəllimliyi Ə  316.1 (-)

İbtidai sinif müəllimliyi Ə 314.5 (-)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 287.8 (356.8 )

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə  286.5 (362.3)

“Odlar Yurdu” Universiteti

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə) Ə 349.8 (-)

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Ə 268.1 (373.3)

Təhsildə sosial psixoloji xidmət Ə  275.4 (363.8)

Filologiya ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ) Ə 302.4 (-)

Tərcümə ( ingilis dili üzrə) Ə 285.9 (-)

Sosial iş Ə 291.8 (337.5)

Bakı Biznes Universiteti

Tərcümə (ingilis dili) Ə 278.1 (492.4)

Sosial iş Ə 303.8 (339.0)

“Naxçıvan” Universiteti  (Naxçıvan şəhəri)

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Ə 270.2 (-)

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili ) Ə 260.2 (-)

Tarix müəllimliyi Ə 325.1(516.8)

Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı) Ə 239.2(-)

Dinşünaslıq Ə 224.9 (241.3)

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Sosial iş Ə 290.3 ( 326.9)

lV qrup keçid balları

Bakı Dövlət Universiteti

Biologiya müəllimliyi  Ə 389.4 (389.4)

Kimya müəllimliyi Ə 388.2 (443.8)

Psixologiya  Ə 460.1 (460.1)

Psixologiya Q 329.6 (376.9)

Psixologiya ( tədris ingilis dilində) Ə 514.1 (514.1)

Kimya Ə 413.7 (413.7)

Kimya ( tədris ingilis dilində) Ə 514.1 (514.1)

Bilologiya Ə 402.6 (402.6)

Biologiya Q 280.7 (-)

Biologiya ( tədris ingilis dilində)Ə  505.1 (505.1)

Ekologiya Ə 304.5 (310.5)

Ekologiya  Q 248.0 (257.7)

Ekologiya ( tədris ingilis dilində) Ə  337.4 (337.4)

Su bioehtiyatları və akvabitkilər Ə 207.8 (256.9)

Kimya və bilologiya müəllimliyi ( Qazax filialı) Ə 221.0(387.6)

Azərbaycan Tibb Universiteti

Əczaçılıq Ə  526.7 (526.7)

Müalicə işi Ə  575.4 (578.7)

Tibbi profilaktika Ə 552.9 (552.9)

Stomatologiya Ə  563.7 (563.8)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Biologiya müəllimliyi Ə 324.0 (385.6)

Kimya müəllimliyi Ə 334.6 (449.9)

Kimya və biologiya müəllimliyi Ə  418.3 (418.3)

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Ekologiya Ə  280.8 (280.8)

Ekologiya Q 241.0 (-)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Biologiya müəllimliyə ( tədris ingilis dilində) Ə 304.3 (387.0)

Kimya müəllimliyi (tədris ingilis dilində) Ə 323.8 (450.2)

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya Ə 337.1 (337.1)

Naxçıvan  Dövlət Universiteti

Biologiya müəllimliyi Ə 228.6 (388.7)

Kimya müəllimliyi Ə 249.2 (446.6)

Biologiya Ə 256.6 (257.7)

Biologiya Q 200.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  94.8 (95.5)

Baytarlıq  Ə  150.0 (152.2)

Subbakalavrlar üzrə  92.2 (92.2)

Əczaçılıq Ə 490.9 (490.9)

Müalicə işi Ə 549.0 (581.5)

Tibbi profilaktika Ə 520.5 (522.2)

Stomatologiya Ə 542.5 (545.5)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Biologiya müəllimliyə Ə 200.0 (387.0)

Psixologiya Ə 200.0 (313.4)

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ( Gəncə şəhəri)

Ekologiya Ə 216.0 (216.0)

Ekologiya Q 201.0 (201.0)

Baytarlıq  Ə 181.9 (181.9)

Baytarlıq ( tədris ingilis dilində) Ə 150.0(197.4)

Su bioehtiyatları və akvabitkilər Ə 158.3 (158.3)

Bitki mühafizəsi Ə 150.0 (150.4)

Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə  150.0 (150.8)

Əczaçılıq Ə 246.5 (246.5)

Gəncə Dövlət Universiteti

Biologiya müəllimliyi Ə 276.5 (-)

Kimya müəllimliyi Ə 255.4 (444.6)

Kimya və biologiya müəllimliyi Ə 297.1 (389.6)

Psixologiya Ə  253.1 (290.8)

Kimya Ə 225.6 (225.6)

Biologiya Ə  241.2 (275.6)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Biologiya müəllimliyi Ə 267.8 (-)

Kimya və biologiya müəllimliyi Ə  280.7 (403.4)

Psixologiya Ə 276.0 (298.5)

Psixologiya Q  229.7 (313.6)

Kimya Ə 255.8 (303.2)

Biologiya Ə 260.9 (316.3)

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ekologiya Ə 150.0 (208.5)

Subbakalavrlar üzrə  88.0 (93.2)

Lənkəran Dövlət Universiteti

Kimya və biologiya müəllimliyi Ə  256.7 (394.5)

Ekologiya Ə 150.0 (210.4)

Subbakalavlar üzrə 83.1 (83.6)

Ekologiya Ə 150.0 (253.7)

Subbakalavrlar üzrə Ə 93.5 (93.5)

Baytarlıq Ə 150.0 (153.2)

Subbakalavr üzrə  82.1 (82.1)

Bağçalıq və tərəvəzçilik  Ə 150.0 (168.5)

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Psixologiya Ə 200.0 (-)

Ekologiya Ə 150.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə 86.9 (88.9)

Qərbi Kaspi Universiteti

Psixologiya Ə  298.8 (300.7)

Psixologiya Q  200.0 (354.6)

Biologiya Ə 235.2 (254.2)

Ekologiya Ə 213.7 (236.4)

Su bioehtiyatları və akvabitkilər Ə  200.0 (289.0)

Xəzər Universiteti

Biologiya müəllimliyi Ə  200.0 (-)

Kimya müəllimliyi Ə 200.0 (-)

Kimya və biologiya müəllimliyi Ə 284.3 (386.4)

Psixologiya ( tədris ingilis dilində) Ə 395.7 (401.1)

Bakı Qızlar Universiteti

Psixologiya Ə 200.0 (290.6)

Odlar Yurdu Universiteti

Psixologiya Ə 200.0 (314.9)

Biologiya Ə 200.0 (231.3)

Subbakalavrlar üzrə 91.3 (92.7)

Ekologiya Ə `178.6 (280.9)

“Naxçıvan” Universiteti ( Naxçıvan şəhəri )

Kimya və biologiya müəllimliyi Ə 200.0 (-)

V qrup keçid balları

Bakı Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq( qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi ( Qazax filialı) Ə 82.6 (112.6)

Azərbaycan Memarlıq və  İnşaat Univesiteti

Dizayn Ə 152.8 (154.5)

Dizayn ( tədris ingilis dilində) Ə 181.3 (181.3)

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi Ə  88.9 (113.1)

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, qarmon , tar, saz, kamança, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, vokal) Ə 60.0 (69.1)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Təsviri incəsənət müəllimliyi  Ə 81.4 (107.4)

Azərbayacan Dövlət İqtisad Universiteti

Dizayn Ə 116.4 (154.2)

Bakı Mühəndislik Universiteti

Dizany Ə 120.3 (157.0)

Dizayn (tədris ingilis dilində) Ə 125.7 (153.7)

Bakı Musiqi Akademiyası

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, faqot, tuba, valtorna, zərb alətləri)  Ə 60.0 (69.5)

İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri))  Ə  6/60.0 (8/87.2)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-)

İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano, orqan, klavesin, violin, viola, violonçel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, faqot, tuba, qoboy, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano, kontrabas, saksofon, truba, zərb alətləri))  Q  6/51.0 (-), 8/191.1 (8/191.1)

Solo oxuma Ə 6/60.0 (8/70.2)

Subbakalavrlar üzrə  6/51.0 (9/92.0)

Dirijorluq (xor dirijorluğu, opera-simfonik orkest dirijorluğu, nəfəs alətləri orkesterinin dirijorluğu) 6/60.0 (9/65.6)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/97.0)

Bəstəkarlıq Ə 6/60.0(9/179.9)

Musiqişünaslıq Ə 6/60.0 (8/89.7)

Subbakalavrlar üzrə 6/64.6(-)

Musiqişünaslıq Q 8/95.3 (8/95.3)

Estrada sənəti  Ə 6/60.0 (-)

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

Musiqi müəllimliyi  (fortepiano, tar, kamança, qanun, qarmon, saz, tütək, zurna, ney, balaban) Ə 60.0(69.7)

Solo oxuma( milli vokal) Ə 6/60.0 (8/82.6)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (9/84.0)

Solo oxuma (xanəndəlik)  Ə  6/60.0 (7/63.3)

Subbakalavrlar üzrə  8/74.1 (9/79.1)

Solo oxuma(n xanəndəlik) Q 6/60.0 (8/70.1)

Subbakalavrlar üzrə 10/82.8 (10/82.8)

Dirijorluq (xalq çalğı alətləri orkestrinin dirijoru, xor dirijorluğu) Ə 6/60.0 (8/94.9)

Bəstəkarlıq Ə 6/60.0 (-)

Musiqişünaslıq  Ə 6/60.0 (8/132.2)

Musiqişünaslıq Q 6/91.6 (6/105.2)

Estrada sənəti (fortepiano, akkordeon, klarnet, saksafon, fleyta, qoboy, truba, gitara, tar, kamança, balaban, tütək, ud, qanun, zərb alətləri) Ə 6/60.0 (8/64.1)

Subbakalavrlar üzrə  6/51.0 (-)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney)  Ə 6/60.0 (9/89.7)

Subbakalavrlar üzrə 6/51.0 (-)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney) Q 9/61.2 (9/104.7)

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, fleyta, tar, kamança, qarmon, saz, qanun, nağara, balaban, zərb alətləri, vokal) Ə 60.0 (71.6)

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 96.0 (109.5)

Dizayn Ə 116.1 (153.8)

İnsturmental ifaçılıq ( fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, zərb alətləri) Ə 8/74.7 (8/74.7)

Solo oxuma( xanəndəlik) Ə 6/60.0 (8/60.6)

Subbakalavrlar üzrə  8/73.0 (9/92.0)

Musiqişünaslıq Ə  6/60.0(8/68.1)

Estrada sənəti Ə 6/60.0 (6/101.3)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) Ə 7/86.0 (9/89.3)

Aktyor sənəti Ə 7/63.7 (7/109.3)

Dekorativ sənət Ə 7/132.6 (8/129.7)

Rejisorluq Ə 6/60.0 (7/72.3)

Operator sənəti Ə   6/60.0 (6/159.2)

Rəngarlıq Ə 8/115.5 (8/204.9)

Qrafika Ə 8/71.6 (9/72.2)

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Təsviri incəsənət müəllimiyi Ə 101.4 (106.6)

Dizayn Ə  157.2 (157.2)

Dekorativ sənət Ə  7/100.5 (8/130.3)

Rəngkarlıq Ə  8/240.6 (8/240.6)

Qrafika Ə 8/139.1 (8/187.5)

Heykəltaraşlıq Ə 6/60.0 (8/133.7)

Subbakalavrlar üzrə  9/82.4 (9/82.4)

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası

Rəqs müəllimliyi Ə 60.0 (65.4 )

Xoreoqrafiya sənəti (klassik rəqs) Ə 6/60.0 (-)

Xoreoqrafiya sənəti ( baletmeyster) Ə 6/60.0 (6/108.1)

Xoreoqrafiya sənəti ( milli rəqs) Ə  6/60.0 (6/114.5)

Xoreoqrafiya sənəti ( modern rəqs) Ə 6/60.0 (6/95.8)

Xalq çalğl alətləri ifaçılığı ( tar, nağara,  qarmon) Ə 9/104.9 (9/104.9)

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qlzlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 96.8 (112.6)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 83.9 (117.2)

Məşqçi (idman növü üzrə) Ə 84.1 (107.2)

Məşqçi ( idman növü üzrə) Q  84.3 (107.2)

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 86.6 (113.0)

Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violonçel, kontrabas, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot, vokal, tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 60.0 (72.6)

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə 68.3 (111.8)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 61.0 (132.4)

Bədən tərbiyəsi və idman Q 61.4 (-)

İnstrumental ifaçılıq ( fortepiano) Ə 6/60.0 (8/81.8)

Subbakalavlar üzrə   6/51.0 (-)

İnstrumental ifaçılıq ( simli alətlər:violin, viola, violonçel, kontrabas) Ə 6/60.0 (-)

Subbakalavrklar üzrə  6/51.0 (-)

İnstrumental ifaçılıq  (nəfəs alətləri: fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, faqot)Ə  6/60.0 (-)

Solo oxuma Ə 6/60.0 (6.69.1)

Drijorluq ( xor dirijorluğu) Ə  6/60.0 (-)

Subbakalavrlar üzrə  6/51.0  (7/87.1)

Bəstəkarlıq Ə  6/60.0 (-)

Musiqişünaslıq Ə  6/60.0 (8/72.7)

Musiqişünaslıq Q  6/60.0 (7/61.4)

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ( tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) Ə 6/60.0 (9/126.8)

Subbakalalvrlar üzrə 10/74.7 (-)

Aktyor sənəti Ə  6/60.0 (8/77.8)

Rəngkarlıq Ə 6/60.0 (9/103.9)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə

Gəncə Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 106.0 (113.8)

Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, saz, qarmon) Ə 68.3 (72.5)

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə  90.8 (106.6)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 65.8 (118.8)

Bədən tərbiyəsi və idman Q 75.6 (148.4)

Azərbaycan Texnologiya Universiteti ( Gəncə şəhəri)

Dizayn Ə 74.3 ( 157.4)

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq ( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) Ə 83.7 (112.8)

Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, tar) Ə 60.0 (120.9)

Lənkəran Dövlət Universiteti

Təsviri incəsənət müəllimliyi Ə  60.0 (111.2)

Subbakalavrlar üzrə 51.0 (-)

Qərbi Kaspi Universiteti

Dizayn Ə  99.3 (-)

Xəzər Universiteti

Dizayn ( tədris ingilis dilində) Ə 82.0 ( 159.2)

Odlar Yurdu Universiteti

Dizayn  Ə 89.1(-)

“Naxçıvan” Universiteti  ( Naxçıvan şəhəri)

Bədən tərbiyəsi və idman Ə 60.0 (-)

Bədən tərbiyəsi və idman Q 60.0 (-)

————————————-

Saytımızda bu tip xəbərləri daha çox görmək istəyirsinizsə, müsbət, əks halda mənfi seçin.

Müəllif

Toylarla bağlı yeni xəbər

Ceff Bezos kimdir, necə planetin ən varlı adamı olub ?